Alles van Deurne
Bekijk de agenda

Katoenstraat 6 Deurne

Katoenstraat 6 Deurne
Deurne Geplaatst 17 juni 2017

Raadsinformatiebrief: Katoenstraat 6

Katoenstraat 6 Deurne

Op het terrein aan de Katoenstraat 6 is onlangs een tijdelijke speelplek ingericht. Tegelijkertijd hebben we vijf ontwikkelaars uitgenodigd om een plan in te dienen voor een nieuwe inrichting van dit terrein. Uit een aanbesteding- en selectieprocedure is één plan gekomen dat tot uitvoering gebracht kan worden. Graag informeer ik u over dit gekozen plan en het vervolgproces.

Tijdelijke inrichting

In samenspraak met de omwonenden hebben we een tijdelijke speelplek ontworpen en gerealiseerd. Ondersteund door de inzet van WIVO, Artofil, Houtverwerkingsindustrie Fransen, Coöperatie Stationspark Deurne en team Beheer en Realisatie van de gemeente is de speelplek er gekomen. Ook zijn de naastgelegen terreinen ingezaaid en worden de hekken richting het spoor opgesierd met foto's. Het voorheen braakliggende terrein ligt er nu mooi groen bij en biedt een fijne speelplek voor de kinderen uit de buurt.

Aanbesteding voor herontwikkeling

We hebben vijf ontwikkelaars de kans geboden om een plan in te dienen voor de herontwikkeling van Katoenstraat 6. Vooraf hebben we accenten gelegd, om ervoor te zorgen dat het plan wat het beste op de uitvraag aansluit, de meeste kans heeft. Deze accenten zijn: vrije sector huurwoningen, innovatie en kwaliteit en een aangenaam woonklimaat.
Ook hebben we de voorwaarde meegegeven dat het plan binnen vier jaar gerealiseerd moet zijn. Tot slot hebben we het concept van de overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar al met de ontwikkelaars gedeeld, zodat zij kennis konden nemen van wat daar in staat.

Er zijn twee plannen ingediend

We hebben van twee ontwikkelaars een plan ontvangen. De motivatie voor de andere drie ontwikkelaars om geen plan in te dienen was de aantrekkende markt. Zij hadden voldoende orders/perspectief of onvoldoende capaciteit en kozen daarom voor andere projecten.

Selectieprocedure

We hebben een selectiecommissie gevormd, die de ingediende plannen heeft beoordeeld en een gunningsadvies heeft opgesteld. Het bijzondere is dat in deze commissie ook een vertegenwoordiger van de buurt zat. Buurtbewoners hebben op die manier inspraak gehad in het gekozen plan. De twee ontvangen plannen zijn allereerst beoordeeld op hun rechtmatigheid. Daaruit bleek dat één van de twee plannen niet voldeed. Er restte één plan dat wel aan de aanbestedingseisen voldeed. Dit is het plan van Bots Bouwgroep.

Het plan van Bots Bouwgroep

Het plan dat door Bots Bouwgroep is ingediend, bestaat uit 7 rij- en 4 hoekwoningen aan de Katoenstraat. Het gaat om vrije sector huurwoningen.
Achter de woningen, aan de kant van het spoor, komen bedrijfsunits. Deze units zijn bereikbaar het een in- en uitrit die aan beide zijden rondom de woningen en tuinen loopt.
Het plan kent een groene inrichting. Zo krijgt bijvoorbeeld de voorzijde van de bedrijfspanden een groene uitstraling. Dit geeft een prettig beeld vanuit de woningen en de straat.
De speelplek blijft zoals bedoeld behouden. In overleg met Bots Bouwgroep bekijken we of de tijdelijke speelplek op de huidige plek kan blijven liggen en of deze speelplek ook tijdens de bouw open kan blijven. Hieronder ziet u een impressie van het plan.

Vervolgproces

Er volgen nu onderhandelingen om binnen zes maanden tot een overeenkomst tussen Bots Bouwgroep en de gemeente te komen. Vervolgens kan Bots Bouwgroep aan de slag met de ontwikkeling en de bijhorende vergunningprocedures.


Marinus Biemans Wethouder

Registratienummer: 00613123
Datum: 13 juni 2017
Portefeuillehouder: M.H. Biemans
Steller: V. Snels
Nummer: RIB-MB-1722

Katoenstraat 6 Deurne

Klik hier


Meer informatie | Regio portal Deurne | Regio Portal Asten | Regio Portal Someren

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug