Alles van Deurne
Bekijk de agenda

Extra subsidies jeugd

Extra subsidies jeugd
Deurne Geplaatst 17 juni 2017

Raadsinformatiebrief: Extra subsidies jeugd

Extra subsidies jeugd

Het college heeft besloten extra subsidie beschikbaar te stellen voor de jeugd van Deurne.

Subsidie voor activiteiten

Zowel vanuit jongeren als vanuit ouders en partners die met jongeren werken is de afgelopen jaren regelmatig aangegeven dat er te weinig te doen is in Deurne voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Ook de werkgroep "Lekker Fris in Deurne" geeft aan dat het moeilijk is om activiteiten voor jongeren te organiseren die deze leeftijdscategorie aanspreekt.

Fresh&Fruity

Stichting Fresh&Fruity ontvangt voor 2017 en 2018 een subsidie van € 9.500 voor het organiseren van alcoholvrije feesten voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Hiermee wordt bijgedragen aan een van de belangrijkste doelstellingen van de lokale alcoholmatigingscampagne dat jongeren het normaal gaan vinden dat je niet drinkt tot je 18e en dat feesten zonder alcohol ook leuk zijn.
Fresh&Fruity wil vier keer per jaar een grootschalig feest organiseren met een artiest die jongeren aanspreekt. Jongeren kunnen zelf ook actief zijn door promotor te worden van het event.
De verwachting is dat Fresh&Fruity in de toekomst kostendekkend kan draaien. De subsidie
van de gemeente is eenmalig.

Activiteitenbudget LEV

De LEV ontvangt voor dit jaar een activiteitenbudget van € 10.000 voor activiteiten voor en door de jeugd. Een van de initiatieven vanuit deze subsidie is "Het gouden idee".
Hierbij wordt de jeugd uitgedaagd om zelf met ideeën te komen voor activiteiten (tot € 750) en deze ook zelf te realiseren. De LEV helpt hen dan deze ideeën uit te voeren en stelt budget beschikbaar uit de subsidie om de kosten van de activiteit te betalen.

Uitbreiding Matchmentor

De subsidie voor Matchmentor is met € 20.000 uitgebreid waardoor in 2017 meer trajecten kunnen lopen. De vraag naar Matchmentor is groot. In 2017 zijn tot nu toe 19 nieuwe trajecten gestart. In totaal lopen er nu 39 trajecten in Deurne.
De meeste vragen gaan over het aangaan van sociale contacten en het plannen en structuren van schoolwerkzaamheden. Ongeveer de helft van de Mentees (jongeren) zijn Plus Mentees; jongeren met autisme, ADHD en een licht verstandelijk beperking.
Jongeren komen meestal via het onderwijs binnen. Maar ook via opvoedondersteuners, LEV/jongerenwerk en op eigen initiatief vinden jongeren Matchmentor.
Nieuw in 2017 is het regelmatig organiseren van groepsbijeenkomsten met Mentees. Een groot deel van de ondersteuningsvragen heeft te maken met het aangaan van sociale contacten. Matchmentor organiseert nu ook groepsbijeenkomsten waar jongeren elkaar ontmoeten, activiteiten met elkaar doen en een thema besproken wordt.

Registratienummer: 00613117
Datum: 7 juni 2017
Portefeuillehouder: M.M. Schlösser
Steller: E. Meulman
Nummer: RIB-MS-1721


Wethouder M.M. Schlösser

Extra subsidies jeugd Deurne

300x250 NL 5


Meer informatie | Regio portal Deurne | Regio Portal Asten | Regio Portal Someren

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug