Alles van Deurne
Bekijk de agenda

Omgevingsvergunningen gemeente Deurne

Omgevingsvergunningen gemeente Deurne
Deurne Geplaatst 8 september 2017

De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Omgevingsvergunningen gemeente Deurne

De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Omgevingsvergunningen: Aanvragen

De volgende aanvragen om omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn ontvangen. De vermelde datum is de datum van ontvangst van de aanvraag:

St. Jozefstraat kadastraal nummer G2553, Het plaatsen van zonnenpanelen en het aanleggen van een in of-uitrit (HZ-2017-1478) activiteit(en) Bouw, Milieu (neutraal wijziging), Handelen in strijd met regels RO, Inrit/Uitweg, 25-8-2017


Kwadestaartweg 7, Het bouwen van een loods (HZ-2017-1460) activiteit(en) Bouw, Milieu (neutraal wijziging), 21-8-2017


Turfaak 16, Het plaatsen van een raam aan de zijgevel (HZ-2017-1483) activiteit(en) Bouw, 27-8-2017


Warande (Walsbergsebos), Het kappen van 24 bomen (HZ-2017-1480) activiteit(en) Kap, 25-8-2017


Beukenstraat 30, Het uitbreiden van een bovenverdieping (HZ-2017-1487) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 29-8-2017


Bruggenseweg 11a, De ombouw van een schoolgebouw (HZ-2017-0774) activiteit(en) Bouw, 30-8-2017


Griendtsveenseweg 24, Het verbouwen en herbouwen van een loods (HZ-2017-1477) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 25-8-2017


Broekstraat 4, Het bouwen van een woning (HZ-2017-1489) activiteit(en) Bouw, 30-8-2017

Heeft u vragen over een hierboven genoemd besluit of heeft u behoefte aan uitleg over het besluit? Neemt u dan contact op via ondernemersloket-en-publiekszaken op deze website. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Klantcontactcentrum (0493 - 387 711). Omdat de aanvragen digitaal zijn ingediend, kunt u de vergunningen en de bijbehorende stukken digitaal inzien via vergunningen en op afspraak.

Rechtsbescherming

Als u het niet eens bent met een hierboven genoemd besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen.

Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u als u een spoedeisend belang heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (bijvoorbeeld schorsing van het besluit). Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het postadres van de rechtbank is Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Kijkt u voor meer informatie op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of informeert u bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant (tel. 073 -6202020).

Omgevingsvergunningen: Intrekken omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Deurne hebben besloten op grond van artikel 2.33 lid 2 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunningen in te trekken. De vermelde datum is de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager:

Industrieweg 26, het verbouwen van een gedeelte van het bijgebouw tot mantelzorgwoning, 29-08-2017

Heeft u vragen over een hierboven genoemd besluit of heeft u behoefte aan uitleg over het besluit? Neemt u dan contact op via ondernemersloket-en-publiekszaken op deze website. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Klantcontactcentrum (0493 - 387 711). Omdat de aanvragen digitaal zijn ingediend, kunt u de vergunningen en de bijbehorende stukken digitaal inzien via vergunningen en op afspraak.

Rechtsbescherming

Als u het niet eens bent met een hierboven genoemd besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen.

Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u als u een spoedeisend belang heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (bijvoorbeeld schorsing van het besluit). Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het postadres van de rechtbank is Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Kijkt u voor meer informatie op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. of informeert u bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant (tel. 073 -6202020).

 

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen in het kader van een uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Deurne zijn voornemens om omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende aanvragen:

Bruggenseweg 11 a, het brandveilig gebruiken van een bouwwerk
Schouw 14, de bouw van een nieuwe jongvee-, melk- en kalfkoeienstal

Ter inzage

Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is voor ieder van deze aanvragen een ontwerpbesluit opgesteld. Deze ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende stukken liggen in het gemeentehuis van Deurne aan de Markt 1 ter inzage van 08-09-2017 tot 20-10-2017 (6 weken). Omdat de aanvragen digitaal zijn ingediend, kun u de ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken alleen op afspraak inzien.

Voor het maken van een afspraak verwijzen wij u naar het ondernemersloket-en-publiekszaken op deze website. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Klantcontactcentrum (0493 - 387 711) voor het maken van een afspraak.

Zienswijzen

Gedurende de periode van ter inzage legging kan iedereen een zienswijze over een ontwerpbesluit schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Wilt u uw zienswijze liever mondeling kenbaar maken dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum voor het maken van een afspraak.

Omgevingsvergunningen: Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure


Burgemeester en wethouders van Deurne hebben de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend. De vermelde datum is de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager:

Helmondseweg 142e, het bouwen van een woonhuis (HZ-2017-1194) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 29-8-2017


Kleine Vos 9 en 11, het bouwen van 2 woningen (HZ-2017-0371) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 30-8-2017


Meistraat 28, het verbouwen van een woning (HZ-2017-1279) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 31-8-2017


Oude Molen 16, het bouwen van een geschakelde woning (HZ-2017-0217) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 31-8-2017


Oude Molen 18, het bouwen van een geschakelde woning (HZ-2017-0216) activiteit(en) Bouw, Aanleg (Uitvoeren werk of werkzaamheid), Handelen in strijd met regels RO, Inrit/Uitweg, 31-8-2017

 

Heeft u vragen over een hierboven genoemd besluit of heeft u behoefte aan uitleg over het besluit? Neemt u dan contact op via ondernemersloket-en-publiekszaken op deze website. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Klantcontactcentrum (0493 - 387 711). Omdat de aanvragen digitaal zijn ingediend, kun u de vergunningen en de bijbehorende stukken digitaal inzien via vergunningen en op afspraak.

Rechtsbescherming

Als u het niet eens bent met een hierboven genoemd besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen.

Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u als u een spoedeisend belang heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (bijvoorbeeld schorsing van het besluit). Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het postadres van de rechtbank is Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Kijkt u voor meer informatie op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. of informeert u bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant (tel. 073 -6202020).

Omgevingsvergunningen gemeente Deurne


Meer informatie | Bron:

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug