Alles van Deurne
Bekijk de agenda

Fietsvoorziening Brouwhuisweg Belgerenseweg

Fietsvoorziening Brouwhuisweg Belgerenseweg
Deurne Geplaatst 11 september 2017

Raadsinformatiebrief: Fietsvoorziening kruising Brouwhuisweg - Belgerenseweg

Fietsvoorziening kruising Brouwhuisweg - Belgerenseweg

 

Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Belgerenseweg 4-6 is naar voren gekomendat bewoners fietsonveiligheid ervaren op de kruising Brouwhuisweg - Belgerensewegin Vlierden. "Met name fietsers komen in het gedrang bij de verkeersremmer door de beperkte ruimte die er voor hen is"

Tijdens de commissie vergadering d.d. 29 september 2016 is door de portefeuillehouder toegezegd naar de veiligheid van deze kruising te kijken. De vaststelling van het bestemmingsplan Belgerenseweg 4-6 heeft hier geen invloed op.

Overleg samen met bewoners

Door de bewoners is samen met de verkeerskundige gekeken naar de meest veilige en praktische oplossing. Gekozen is voor een oplossing welke lijkt op de kruising van de Pastoriestraat- Brouwhuisweg met de Schooteindseweg, zie figuur 1. De aannemer past de kruising zo snel mogelijk na de vakantie aan.

Registratienummer:
Datum: 23 augustus 2017
Portefeuillehouder: W.A. Verhees
Steller: J.H. de Greef
Nummer: RIB-HV-1742

Wethouder W.A. Verhees

Fietsvoorziening kruising Brouwhuisweg - Belgerenseweg


Meer informatie | Bron:

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug